HeaderSearchForm

  • Festiwal Fotografii Przyrodniczej

Orsolya Haarberg

Pochodząca z Węgier Orsolya, architektka krajobrazu z wykształcenia, poznała swojego partnera Erlenda Haarberga w Norwegii w 2004 roku podczas badań nad bobrami, prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. To wtedy postanowiła zamienić pasję fotografowania w zawód. Od tamtej pory tworzą z Erlendem zespół. Mieszkają w Norwegii i skupiają się na fotografii krajobrazowej i przyrodniczej w krajach nordyckich. Wspólnie wydali trzy książki: Lapland – the Alaska of EuropeIceland – land of contrasts oraz Iceland in all its splendour. Ich zdjęcia ukazywały się między innymi w „National Geographic”, „GEO” oraz „BBC Wildlife”.
W swojej pracy Orsolya stara się uchwycić wszystko co niezwykłe w przyrodzie obserwowanej przez nas na co dzień. Wykonuje portrety zwierząt w ich naturalnym środowisku tak, by ich nie niepokoić. Skupia się na detalu czy też niespodziewanej chwili wyjątkowego światła, które buduje atmosferę, dramatyczny nastrój lub dodaje magii fotografowanej scenerii. Orsolya jest laureatką międzynarodowych konkursów oraz dwukrotną zdobywczynią tytułu Hungarian Nature Photographer of the Year.
 
Islandia – kraina kontrastów
Pierwszy raz Orsolya i Erlend Haarbergowie wybrali się na Islandię w 2008 roku w związku z projektem Wild Wonders of Europe. Spędzili na wyspie trzy letnie miesiące, by w 2010 roku powrócić na kolejne dwa miesiące jesienią, a w 2011 na jeszcze trzy zimą. Zróżnicowany zbiór zdjęć krajobrazowych i ujęć dzikich zwierząt zarówno z lata, jak i zimy, ukazuje wyraźne kontrasty świata islandzkiej przyrody. Na festiwalu Orsolya zaprezentuje fotografie oraz pokaz multimedialny związany z projektem, który zaowocował publikacją dwóch albumów wydanych w pięciu językach oraz serią artykułów w czasopismach na całym świecie, między innymi w magazynie „National Geographic”.
„Obserwowanie wyraźnych kontrastów w przyrodzie to skuteczny sposób poznawania jej cech, gdyż kontrasty sklaniają do porównań. Przyroda Islandii jest pełna kontrastów: światła w ciemności, skrawki lasu w sąsiedztwie rozległych kamiennych pustkowi, żywe kolory przyciągające wzrok pośród szarego krajobrazu. Gdy obserwujesz czerwone płomienie buchające z lodowca podczas wulkanicznej erupcji, jeszcze wyraźniej uświadamiasz sobie, jak gorący jest ogień, a jak zimny lód – a w jasną letnią noc wspominasz mrok zimowego dnia”.
(Unnur Jökulsdottir)

Orsolya Haarberg

A landscape architect by training and originally from Hungary, Orsolya met her partner Erlend Haarberg in Norway in 2004 while studying beavers for a PhD. It was then that she decided to turn her passion for photography into a profession. Since then, she and Erlend have worked as a team, based in Norway and specializing in landscape and wildlife photography in the Nordic countries. Together, she and Erlend have published three books: Lapland – the Alaska of Europe, Iceland – land of contrasts and Iceland in all its splendour. Their pictures have been published in magazines including National Geographic, GEO and BBC Wildlife.
In her work, Orsolya looks for the unusual in everyday nature. She chooses to portray animals undisturbed as part of their environment, and looks for the detail or the unexpected moment of light that adds atmosphere, drama or magic to a landscape. She has won prizes in competitions worldwide and has twice been awarded the title Hungarian Nature Photographer of the Year.
Iceland – land of contrasts
 
It was the Wild Wonders of Europe project that took Orsolya Haarberg & Erlend Haarberg to Iceland for the first time in 2008. They spent three summer months on the island, which was followed by two months in spring and two months in autumn in 2010, and another three months in winter 2011. With a diverse image collection of landscapes and wildlife from both summer and winter season, they illustrate contrasts in the natural world that can be easily observed in Iceland. Orsolya will share images and an audiovisual show produced in connection with this project that resulted in two books in five languages and articles in magazines worldwide including National Geographic.
"Observing strong contrasts in the natural world is a powerful way to ponder its attributes, since contrasts engender a comparison. And Iceland’s nature has many of these contrasts, indeed: light in the darkness, patches of forest neighbouring vast stone deserts, vibrant colours attracting the eye in a grey-toned landscape. When you watch the red fire of a volcanic eruption flaming from the ice of a glacier, it becomes even clearer to you how hot the lava is, how cold the ice – and on a bright summer night you recall the dark days of winter."
(Unnur Jökulsdottir)
 
parent menu item not found: "130"