Forum Fotografii Przyrodniczej

W sierpniu zostało uruchomione dla członków ZPFP Forum Fotografii Przyrodniczej. To doskonałe narzędzie do wymiany informacji pomiędzy miłośnikami fotografowania natury. Forum składa się z dwóch części:
Galeria zdjęć - miejsce, gdzie każdy członek może opublikować swoje zdjęcia celem przedstawienia ich ocenie merytorycznej innym użytkownikom serwisu. Ocena może być dwojaka - w formie tekstowego komentarza oraz w formie "gwiazdek". Publikowanie zdjęć i wzajemne ich komentowanie ma wielki walor edukacyjny, zwłaszcza dla początkujących fotografów, którzy mogą uzyskać merytoryczną ocenę od bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. Przyczynia się to do poprawy jakości naszych zdjęć.
Forum dyskusyjne - miejsce, gdzie każdy członek może wypowiedzieć się na tematy związane z naszą szeroko pojętą działalnością. Każdy może zadać pytanie i oczekiwać rzeczowej odpowiedzi od współuczestników forum.
Celem założenia tego forum jest umożliwienie kontaktów między członkami i między okręgami na szeroką skalę. Zapraszamy do zarejestrowania się i czynnego uczestnictwa: www.zpfp.pl/ffp/
 
parent menu item not found: "130"