XVIII Festiwal Filmowy im Włodzimierza Puchalskiego

Co 2 lata w Łodzi, począwszy od roku 1980, odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Jest tonajwiększytego typu pokazem filmów przyrodniczych w Polsce. Celem Festiwalu jest popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmu przyrodniczego, dokonanie oceny dzisiejszego stanu i perspektyw rozwoju filmu przyrodniczego, określenie możliwości wykorzystania filmu przyrodniczego w edukacji młodzieży i wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów i programów TV o tematyce przyrodniczej. W Festiwalu biorą udział filmy krótko i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody, ochrony środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym.
Uczestnicy Festiwalu biorą udział w wernisażach fotograficznych i malarskich połączonych z prelekcjami, spotkaniach omawiających projekcje konkursowe, wyjazdach ukazujących działania na rzecz ratowania środowiska naturalnego.
Jednym z partnerów Festiwalu jest Okręg Łódzki ZPFP. W ramach bogatej oferty imprez festiwalowych, będzie można zobaczyć wystawę fotograficzną pt. "Różne jest piękne", przygotowaną przez członków naszego okręgu. Fotografie będą prezentowane w galerii na ul. Piotrkowskiej 102. Wernisaż wystawy odbędzie się 22 września 2020 o godzinie 18:00. Wystawa będzie czynna do końca września.
 
parent menu item not found: "130"