HeaderSearchForm

Poznański Dzień Fotografii 2011

W dniu 15 stycznia 2011 w Kolegium Rungego odbył się Poznański Dzień Fotografii. Imprezę organizował Polski Związek Fotografów Przyrody Okręg Wielkopolski (ZPFP OW) pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Głównymi założeniami organizatorów Poznańskiego Dnia Fotografii było i jest promowanie oraz podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej; popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej; propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody; współudział w tworzeniu kultury narodowej. Są to też jednocześnie niektóre z punktów statutu Związku.

Całe przedsięwzięcie miało również na celu nawiązanie współpracy ZPFP OW z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu; inicjowanie publikacji i wydawnictw; zapoczątkowanie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie szkoleń i kursów; inspirowanie i wspieranie działalności twórczej fotografów przyrody, zaprezentowanie dorobku ZPFP OW. Pomimo małej ilości czasu jaka minęła od tego wydarzenia niektóre założenia i cele udało się zrealizować lub rozpocząć ich realizację. Do udziału zaproszono pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mieli się oni podzielić swoją wiedzą i wrażeniami z podróży po świecie do wybranych miejsc. Wszystkie prelekcje miały formę pokazów zdjęciowych połączonych z opowieściami o przeżytych przygodach, spotkanych ludziach, odmiennych kulturach, różnorodności przyrody. Jeszcze przed rozpoczęciem Poznańskiego Dnia Fotografii poczyniono starania aby rozpropagować imprezę wśród studentów miasta Poznania oraz wszystkich miłośników fotografii przyrodniczej i podróżniczej. Przygotowano cykl wystaw, które zostały rozmieszczone na wybranych wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu znajdowała się wystawa pt. „Zwierzęta”. Studenci Wydziału Leśnego mogli podziwiać zdjęcia z wystawy pt. „Z bliska”, natomiast słuchacze kierunków na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska prace z cyklu „Poranek”. Wszystkie zdjęcia prezentowały Polską florę i faunę. W sumie zaprezentowano 59 wybranych fotografii członków ZPFP OW. Nagłośniono imprezę w różnych mediach a patronat medialny objęło Radio Merkury. Dodatkowo w listopadzie 2010 ogłoszono konkurs fotograficzny pt. „Przyroda w obiektywie”. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas trwania imprezy. Można było też oglądać wszystkie zakwalifikowane do finału prace na specjalnie zorganizowanej w tym celu wystawie w samym Kolegium Rungego.

Uroczystego otwarcia Poznańskiego Dnia Fotografii w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dokonała pani Prorektor Monika Kozłowska. W krótkim przemówieniu zaprezentowała uczelnię o oraz przybliżyła przybyłym ideę Poznańskiego Dnia Fotografii. Po tym wstępie zaprezentowała się firma Porta Art, która sponsorowała wszystkie wystawy związane z imprezą.

Pierwszym prelegentem był członek ZPFP OW Tomasz Skorupka z prezentacją pt. „jak fotografować ptaki”. Opowiadał w jaki sposób szuka ulubionego tematu, w jaki sposób się maskuje i jakiego sprzętu fotograficznego należy użyć do osiągnięcia zamierzonego efektu. Zwrócił też uwagę na fakt iż nawet najlepsze zdjęcia nie jest warte ewentualnym szkodom wyrządzonym fotografowanym zwierzętom. Wieloletnie doświadczenie i bardzo dobra znajomość tematu podparta wspaniałymi zdjęciami ptaków spowodowała, że prezentacja została przyjęta gorąco przez publiczność. Jednym z zaproszonych gości był prof. dr hab. Andrzej Guranowski z pokazem pt. „Galapagos”. Opowiadał o swoim pobycie na Wyspach Galapagos w 2009 roku. Zaprezentował i omówił w sposób niezwykle ciekawy zdjęcia z poszczególnych wysp. Publiczność miała okazję zobaczyć fotografie tego zakątka ziemi, usłyszeć relacje z przygód oraz zaobserwowanych ciekawostek . Odmienność klimatu, żyjących zwierząt i krajobrazów tak bardzo różnych od naszych urzekła słuchaczy. Największe wrażenie wywarły „ikony” Wysp Galapagos: żółwie słoniowe, jaszczurki lawowe, gekony, pingwiny równikowe. W zdumienie wprawił obraz wysp o bardzo ubogiej roślinności. Następnie wystąpił dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Zaprezentował pokaz pt. „Na południe”. Była to prelekcja zupełnie inna od pozostałych. Zaprezentowane zostały zdjęcia z niemal wszystkich zakątków naszego globu. Widzowie mieli okazję zobaczyć między innymi: tropikalne dżungle Ameryki Południowej oraz Azji, Himalaje, daleką Syberię, jezioro Bajkał, pustynie Bilskiego Wschodu, ogromne jęzory lodowców, Afrykę. Wszystkie fotografie były piękne a ciekawy komentarz uzupełniał całość. Wszystko zostało przedstawione w kontekście konieczności dbania o delikatną równowagę biologiczną. Po krótkiej przerwie wystąpił prezes ZPFP OW Jerzy Dolata z pokazem zdjęć „trzy stany”. Podczas swojej wyprawy do Stanów Zjednoczonych odwiedził Arizonę, Utah oraz Kalifornię. Opowiedziane wrażenia z tej eskapady wraz z pokazem zdjęć zachwyciły publiczność. Na koniec zostały zaprezentowane dwie diaporamy z najciekawszych odwiedzonych miejsc. Ostatnim zaproszonym prelegentem ze strony uczelni był prof. dr hab. Tadeusz Baranowski z prezentacją „Antarktyka”. Był to z pewnością jeden z ciekawszych pokazów. Opowiadanie z nią związane wywoływało co chwila salwy śmiechu wśród widzów.
Słuchacze zanim dotarli do samej Antarktyki zwiedzili część Ameryki Południowej a dokładnie Argentynę, Ziemię Ognistą z jej Parkiem Narodowym i historią. Ładne zdjęcia ilustrowały bogatą florę i faunę.

Jednym z punktów porządku Poznańskiego Dnia Fotografii było ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego pt. „Przyroda w obiektywie”. Konkurs był otwarty i udział w nim mógł wziąć każdy pod warunkiem, że tematem zdjęcia będzie przyroda. Zostało zgłoszonych około 400 prac. Jury wybrało 27 fotografii z których zostały wyłonione nagrodzone prace. I miejsce zajął Grzegorz Wróblewski , II miejsce przypadło Andrzejowi Kaleniewiczowi. Natomiast na najniższym stopniu podium stanął Paweł Bieniewski.

Ostatnim punktem dnia były pokazy diaporam Tomasza Ogrodowczyka – gościa specjalnego. Ten przyrodnik, fotograf, filmowiec i dźwiękowiec w jednym zaprezentował szereg diaporam własnej produkcji, które zostały przyjęte z owacją przez publiczność. Każda prelekcja i pokaz były oddzielone przerwami podczas których można było odwiedzić stoiska ze sprzętem fotograficznym, wydawnictwami poświeconymi fotografowaniu i ochronie przyrody. Można było zapoznać się z najnowszymi technikami druku odbitek na różnych podłożach drukowych i w różnym formacie. Było też stoisko firmy zajmującej się serwisem sprzętu fotograficznego.
Polski Związek Fotografów Przyrody bardzo dziękuje władzom uczelni za współpracę. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania a oklaski na koniec każdej prezentacji i pokazu były najlepszą nagrodą za trud włożony w przygotowanie Poznańskiego Dnia Fotografii. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaangażowani w to przedsięwzięcie wykazali się daleko idącym profesjonalizmem. Mamy jednocześnie nadzieję, że Poznański Dzień Fotografii na stałe znajdzie miejsce w kalendarzu imprez.

 

SKASUJ TO ZDJĘCIE

parent menu item not found: "130"