HeaderSearchForm

  • XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze - Wizje Natury 2015

wizje natury 2015-fundacja-dziedzictwo-przyrodniczeMisją Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest skuteczna ochrony przyrody oraz godzenie interesu ekonomicznego społeczności lokalnych z potrzebą zachowania bioróżnorodności.
Działamy w Beskidzie Niskim, Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim.

http://przyrodnicze.org/
http://www.facebook.com/FundacjaDziedzictwoPrzyrodnicze

Współpracujemy z WWF aby ochronić Karpaty:
http://karpaty.wwf.pl/
parent menu item not found: "130"